Fried tofu with tomato


Fried tofu with tomato

Ingredients 
1 block firm tofu 400g
2 medium ripe tomatoes
2 large clove garlic
1 tbsp sugar
2 tbsp fish sauce (or soya sauce)
Spring onion/ pepper/ chili pepper to garnish

Author:  (thelongrestaurant.com Blog) 


 

Hỗ trợ

Để nhận các chương trình ưu đãi, hoặc đặt dịch vụ ăn, uống, ngủ, nghỉ tại Tam Cốc - Bích Động. Xin vui lòng liên hệ


   0916.868.355


Tab khác liên quan

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...