Rice pancake


Rice pancake

Ingredients (4-6 servings)
For the fillings: 
- 300g ground pork (0.7 lb)
-1/2 large onion, chopped (½ cup amount)
-30g dried woodear mushrooms (black fungus)= 1/3 cup
- salt & pepper

For the rice crepes: 
-1 pack Banh cuon flour 400g (OR: 200g rice starch + 200g tapioca starch)
-1 liter water(=4 ¼ cup or 1 quart ) 
-1 tbsp vegetable oil
- ½ tsp salt

For Hanh phi
200g red shallot, sliced into1cm thick (~2 cup)
(It can be replaced by onion slices)
½ tbsp tapioca starch

For garnish: (choose your favorite)
-Beansprouts/cucumber/fresh greens/ Asian basils
-Pork floss (cotton meat)
-Vietnamese ham "Cha Lua"

Author:  (thelongrestaurant.com Blog) 


 

Hỗ trợ

Để nhận các chương trình ưu đãi, hoặc đặt dịch vụ ăn, uống, ngủ, nghỉ tại Tam Cốc - Bích Động. Xin vui lòng liên hệ


   0916.868.355


Tab khác liên quan

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...