Stir-fried bean sprouts and fried tofu


Stir-fried bean sprouts and fried tofu

Ingredients:

  • 1 cup (about 2 ounces) mung bean sprouts 
  • 1 tablespoon soy sauce
  • 1/2 teaspoon sugar 
  • salt to taste  
  • 1 tablespoon vegetable oil for stir-frying
  • few drops of Sesame oil

Preparation:

Wash and drain the bean sprouts, trimming the ends if desired.

Add oil to a heated wok or heavy skillet. When oil is ready, add the bean sprouts and stir-fry briefly. Add the soy sauce, sugar and salt. Stir-fry another few seconds and add the sesame oil. Serve hot.

Author:  (thelongrestaurant.com Blog) 


 

Hỗ trợ

Để nhận các chương trình ưu đãi, hoặc đặt dịch vụ ăn, uống, ngủ, nghỉ tại Tam Cốc - Bích Động. Xin vui lòng liên hệ


   0916.868.355


Tab khác liên quan

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...